Ulla Nybäck, ordförande

Åsa Westerlund, viceordförande

Ghita Aschan, sekreterare

Monica Bäckman, kassör

Kosti Piipponen, medlem

Folke Gräsbeck, impressario

Ove Molander, jäsen

Hans Heinrich, jäsen

Heli Tondeur, suppleant

Henrik Wolff, suppleant