Om oss

Föreningens ändamål är enligt stadgarna att verka och väcka intresse för klassisk och annan god musik.

Vi arrangerar årligen minst fem högklassiga konserter, i huvudsak med klassisk musik men ibland också med t.ex. jazz, opera, operett och folkmusik. Till verksamheten hör också att arrangera konsertresor. Föreningen är medarrangör i evenemanget Ekenäs Sommarkonserter med Finländska Kammarorkestern som varje år går av stapeln i månadsskiftet juli-augusti.

Tack vare våra trygga sponsorer kan vi engagera artister av världsklass och arrangera tillräckligt många och varierande konserter.