Recensioner

03.02.2019 Paavali Jumppanens pianorecital

Pianist i världsklass uppträdde i Ekenäs

Konsert: Romantisk vandring.
Artist: Paavali Jumppanen
Repertoar: Beethoven, Chopin, Brahms, Schubert
Tid: 3.2. kl. 18. Plats: Snåresalen, Ekenäs
Arrangör: Ekenäs konsertgarantiförening

Storslagen pianomusik av världsklass fick Ekenäspubliken ta till sig då den eminenta finländska pianisten Paavali Jumppanen gav en pianorecital. Han hör till sin generations internationellt mest framgångsrika pianister med många utmärkelser och meriter.

Efter segern i Maj Lind tävlingen 1994 och segern i young Concert Artists’ International Auditions i New York år 2000 har Jumppanen samarbetat med namnkunniga dirigenter och musiker i Europa och USA. Hans musikaliska kunnande spänner sig från Bach och Beethoven, via Debussy till samtida kompositörer som Boulez, Dutilleux och avantgarde. Han har bland annat spelat in Beethovens samtliga sonater för violin och piano på cd. Förutom att Jumppanen turnerar med egna konserter är han konstndrlig ledare för festivalen Pianoespoo; en mönstring riktad till unga pianister.

Livsvandring

Konsertens slutnummer, Franz Schuberts stota Fantasi i C_dur, Op 15 ”Wanderer-Fantasie’, fungerade som nyckel till hela konsertens tematiska landskap. Det karakteristiska huvudtemat återkommer i många olika nyanser och tonarter. Det storartade verket är en metafor över livet och avlutas med en majestätiskt klingande jublande fuga. Stilistiskt innehåller fantasin motsatspar; Ijus och skugga, livets båda sidor.

I Beethovens e-mollsonat op.90 visade Paavali Jumppanen prov på sin stora stilkänsla. Hans spel är
fullt av avvägda färger och nyanserna smeker örat. Hans gedigna teknik möjliggör en frihet i hisnande löpningar och dramatiska passager. Hans pianissimospel är beundransvärt klangfullt och exakt och understryker skönheten i Beethovens musik. Övergångar och tempobyten utrrycker stark musikalitet.

Bländande virtuositet

Det andra stora verket var Frederic Chopins Etyder, op. 25. Detta storverk med tolv svåra etyder utgör alla konsertpianisters eldprov. Till de mera kända hör den inledande måleriskt vackra etyden i Ass-dur med tillnamnet Herdegossen. Jumppanen spelade vackert med varm klang och väl avvägda rubato-avsnitt. Här bör även nämnas den tekniskt krävande ”tersetyden” och de tre sista etyderna: Oktaven, Vintervind och den gigantisk klingade Oceanen. I dessa visade Jumppanen speciellt prov på virtuositet. Obehindrat levererade han hisnande löpningar med lugn och träffsäkerhet.

Efter pausen följde Johannes Brahms Tre Intermezzon op 117. Styckenas innerliga lugn och meditativa harmoni underströks av Paavali Jumppanens uttrycksfulla mezzopiano. De tre Intermezzona blev en lugn oas i programmet efter tonkaskaderna i Chopinetyderna. Här fick publiken njuta av ett avvägt, intimt spel och stark stilkänsla.

Paavali Jumppanens pianokonst är bländande. Han lyfter fram små, viktiga detaljer i texturen och bygger upp stora estetiska helheter. Hans cantilena klingar i subtila färger och behandlingen av tempi är välavvägd. Sitt ego behåller han diskret i bakgrunden. Rungande slutapplåder renderade publiken ett innerligt framförande_ av Jean Sibelius stycke Granen.

TONY VUORINEN
kultur@vastranyland.fi

25.11.2018 Kungsvägens musiker

Barockkonsert bjöd på galanta rytmer och uppfinningsrika detaljer

En hälsning i dansant tretakt från London, med rötter i Italien, Tyskland och Sverige kunde man kort sammanfatta Kungsvägens musikers konsert i Snåresalen på söndag kväll. Det var en gedigen djupdykning i barockens fantastiska stilepok.

Ett hundratal ivriga åhörare hade bänkat sig för att ta del av ett förnämligt konsertfyrverkeri av festlig barockmusik. England och dess huvudstad London var i början av 1700-talet mötesplatsen för tre mästare; Georg Friedrich Händel, Johan Helmich Roman, och Francesco Geminiani. Spår från den kulturella smältdegeln fick publiken njuta av i stora mått.

Den svenska musikens faderEfter att ha studerat för Händel i London, verkade Johan Helmich Roman som konsertmästare vid hovkapellet i Sverige. Titeln ”den svenska musikens fader” har han getts för sin insats att göra musiken känd även utanför hovets praktfulla salonger. Han var den första att arrangera publika konserter och bidrog till att använda svenska språket i kyrkomusiken. Hans musik betecknas av en stor detaljrikedom. Harmoniseringen är avancerad och nytänkande.

Kvällens digra program var ett grovt tvärsnitt av de tre mästarnas produktion. Georg Friedrich Händels pompösa Ouverture fick inleda programmet. Här presenterade orkestern genast ett starkt pulserande spelsätt som var genomgående i alla kvällens nummer. Enligt barockorkestrarnas framförandepraxis spelade violinisterna stående vid sina notställ. Hela orkestern tycktes andas och frasera gemensamt.

Orkestern Kungsvägens musiker har vunnit stor renommé. Sammansättningen varierar från trio till stor kammarorkester och även en kammarkör ingår i konstellationen. Repertoaren beskriver gärna rariteter, klassiska verk som inte hittas på standardrepertoaren. Orkestern hade för detta program engagerat en utökad stråkvartett, en kontrabas och i continuot en clavicembalo och theorb alternativt barockgitarr.

Konsertmästaren, den USA-födda och mycket meriterade violinisten Anthony Marini ledde sina professionella musiker med lätt och fast stråke. Hans starka rytmkänsla förmedlade musikens liv och han spred stor glädje bland sina musiker och sin publik. Han har en bländande teknik och hans ornamentering är förfinad. De snabba passagerna får ett bländande uttryck.

Gungande tretaktDen gungande tretakten är genomgående i de omväxlande långsamma och snabba satserna i konsertprogrammet. Även om satsernas tempobeteckning inte i grunden påvisar en dans är karaktären på satserna mycket dansant och visar på epokens förkärlek till hovdanserna: Sicilienne, Air, Menuett och Follia.

Konsertens slutnummer och absoluta höjdpunkt var Francesco Geminianis Concerto Grosso ”La Follia”. Verket innehåller variationer över ett av barockens mest använda tema, La Follia eller ”den galna”. Variationerna är mycket virtuosa och kräver ett högt kunnande. Tempot är högt och spelglädjen sprudlar. Geminiani verkade i Italien och utvecklade violinspelets teknik. Han skrev även ett berömt opus i musikens teori.

En söt karamell under kvällens konsert var en Ouverture av österrikaren Johann Joseph Fux,hovkapellmästare för kejsar Leopold I i Wien. Den var verkligen en fröjd för örat. Musikens galanta rytmer avlöste varandra och detaljerna var uppfinningsrika. Här glänste orkesterns cellist Pieta Mattila med passager i hisnande tempo. En verklig bravur.

Tony Vuorinen

https://www.vastranyland.fi/artikel/galant-svangande-barockmusik/

30.09.2018 Uusi Helsinki -kvartetten

Som inledande konsert för säsongen 2018-2019 bjöd Ekenäs konsertgarantiförening till en konsert med kammarmusik av världsklass. Uusi Helsinki-kvartetten, som grundats 1982, har rönt stort internationellt anseende och belönats med många prestigefulla pris i tävlingar. Söndagens konsert var kvartettens tredje gästspel på orten och Ekenäspubliken fick igen njuta av kvartettens fullödiga klang, slipade fraseringar och det fina samspelet.

Titanernas svanesånger

På programmet stod två av kammarmusiklitteraturens hörnstenar; Ludvig van Beethovens 16:e och sista stråkkvartett och Franz Schuberts sista komposition: Stråkkvintetten i C-dur. Att så här sammanfoga två titaners svanesånger blev till en oförglömlig musikalisk upplevelse. Så mycket liv, komprimerat och återgivet av en stråkkvartett.

Uusi Helsinki-kvartetten presterade en musikaliskt perfekt och helgjuten konsert. Med teknisk briljans och avvägd dynamik framkallade de fyra (fem) musikerna hisnande vackra klanger speciellt i de långsamma satserna. De virtuosa utbrotten spelades med precision. Samspelet fungerade beundransvärt.

Mästare med hörselproblem

Ludwig van Beethoven, som föddes 1770 i Bonn, skrev under sitt liv inalles sexton stråkkvartetter, nio symfonier, fem pianokonserter och en mängd andra mästerverk. Vi vet att han led av en alltmer avtagande hörsel. Året 1818 var han helt döv men trots detta komponerade han sina sista storverk, bland annat den sista stråkkvartetten år 1826, året innan han avled. I ett brev från den sista tiden skriver Beethoven: ”Förstår ni vilken olycklig människa jag är, hur svårt det är att komponera eftersom jag tänker på något mycket större.” Det finns fragment som visar på att Beethoven planerade sin tionde symfoni.

Beethovens sista kvartett har fyra satser. Den första är till sitt uttryck spröd, ogripbar, kanske en föraning av livets slut. Andra satsen är till karaktären flyktig och lätt och första violinens stora oktavhopp ger ett sken av rymd. Den underbara tredje och långsamma satsen är en ödmjuk fridshyllning. Tiden stannar upp. Musiken andas lugn och ro. I fjärde satsen finns många olika element; dramatik, dissonerande passager, men även spjuveraktighet och ett överraskande lekfullt pizzicato på slutet – ett Mona Lisas leende?

Efter pausen utvidgades Uusi Helsinki-kvartetten med en musiker till, cellisten Tomas Nuñez-Garcés, sedan 2017 engagerad som första solocellist i Radions symfoniorkester.

Överjordiskt vacker musik

Franz Schubert, kvällens andra kompositörstitan, hann trots sin korta livsbana komponera en stor mängd musik som fortlever på konsertestrader, i våra hem och hjärtan. Hans sista komposition, Stråkkvintett i C-dur, utgavs först efter hans död 1828. Schubert var vid sin död endast 31 år gammal. Hans musik står som en klar följd i utvecklingen efter Beethoven med de wienklassiska dragen. Schubert representerar den romantiska eran med alla dess tidstypiska klangidiom.

Kvintetten i C-dur har blivit känd främst för det utomjordiskt vackra Adagiot i tredje satsen. Det upphöjda lugnet för tankarna till en falnande låga, som sprider sina sista strålar. Uusi Helsinki-kvartetten berörde djupt.

Ekenäs konsertgarantiförening har lyckats engagera musiker på hög nivå. Det är ett resultat av god och innovativ strävan. Kvällens konsert i Snåresalen kunde räkna ett 80-tal åhörare vilket är att gratulera.

Tony Vuorinen

https://www.vastranyland.fi/artikel/kammarmusikaliska-parlor-fran-wien/

21.04.2018 Barnkonserten Peter och Vargen, framförd av jazzorkestern UMO & Mikko Helevä

Det känns skönt i själ och hjärta att konsertgarantiföreningen fortsätter att satsa på kulturupplevelser för barn. Barnvänliga teman, korta konserter och förberedande arbete (projektet Musikglädje har ambulerat i daghem runtom i Raseborg och på olika sätt introducerat Prokofjevs verk) gör tröskeln låg för barnpubliken att ta sig till evenemangen och bidrar till den kulturfostran som garanterar att vi har både publik och musiker på konsertestraderna framöver.

Recension i Västra Nyland 24.4.18

25.03.2018 Sibelius-Akademins symfoniorkester

Kirkon etuosan täytti 85  nuorta muusikkoa joiden instrumentit soivat lämpimästi yhteen Hannu Linnun johtamana.

Västra Nylands tidning

25.03.2018 Sibelius-Akademins symfoniorkester

Hela 85 unga musiker fyllde främre delen av kyrkan och lät sina instrument ljuda i en underbart varm samklang som dirigent Hannu Lintu frammanade.

Västra Nylands tidning

19.11.2017 Folkinspirerat klassiskt

Pianisten Kirill Kozlovski har en superb teknik och bjöd på både traditionella stycken och mer säregna dito under sin konsert i Ekenäs i söndags.

Västra Nylands tidning

Bilder från konserten Programblad från konserten


28.01.2018 På sångens vingar

Liedkonserten i Ekenäs kyrka i söndags gav recensenten både hjärtklappning och adrenalinkick.

Västra Nylands tidning

Bilder från konserten Programblad från konserten