Årsmöte

27.10.2019 17.00

Sigurd Snåresalen

Efter mötet uppträdde gruppen Six Notes samt pianisten William Lundin.

Föreningens årsmöte med stadgeenliga förhandlingar.
Vid mötet valdes styrelse för verksamhetsåret 2019-2020.

På bilden sittande från vänster: Ulla Nybäck, ordförande och Ghita Aschan, sekreterare.  Stående från vänster: Folke Gräsbäck, impressario, Thomas Lönnqvist, Kosti Piipponen, Marion Rosenlew-Stjernlöf, Åsa Westerlund, Ove Molander och Hans Heinrich. På bilden saknas Gretel Ramsay.